Zijn hardlopers doodlopers?

Door M. van der Werve, sportarts

Regelmatig worden we opgeschrikt door het overlijden van soms ogenschijnlijk getrainde en fitte lopers en andere sporters. Zeker onder alle collega hardlopers geven dergelijke gebeurtenissen altijd een onrustig gevoel.

Het kan zijn dat vanwege extreme weersomstandigheden (met name hitte) marathons soms worden gestaakt en de Leiden marathon is mede hierdoor verplaatst naar vroeger in het seizoen en naar een vroeger tijdstip op de dag. Elk jaar bepalen mede de (on)gunstige weersomstandigheden hoeveel (ernstige) blessures we zien bij de hulpposten. De risico’s van intensief sporten worden natuurlijk echter in belangrijke mate bepaald door het gestel en de fitheid van de loper.

Is marathonlopen ongezond en moet prestatiesport misschien zelfs worden verboden? Of kunnen we de risico’s van intensieve sportbeoefening verkleinen of de gevaren verminderen? Hoe bereid ik me voor op de Leiden marathon?

Regelmatig sporten is belangrijk

Regelmatig sporten en bewegen is juist een goede bescherming tegen het krijgen van hart en vaatziektes. De kans op plotse dood tijdens inspanning is bij sporters meer dan 10x zo klein! Inactiviteit is net zo’n gevaarlijke risicofactor als bijvoorbeeld roken.

Belangrijk is dat iedereen op zijn/ haar eigen niveau sport en ervoor zorgt goed voorbereid aan de start te verschijnen. Dit betekent dat een prestatieloop goed gepland moet zijn en niet op een oude aanwezige conditie kan worden vertrouwd. De conditie is over het algemeen sneller opgebouwd, dan de belastbaarheid van het houdings- en bewegingsapparaat.

Een afstand uitlopen op basis van eerdere prestaties, is moeizaam als niet ook voor deze keer een goede voorbereiding is getroffen. Het is niet raadzaam om in de 1-2 weken voorafgaand aan het hardloopevenement nog de puntjes op de i te plaatsen en nog veel kilometers te moeten maken om aan de vereiste afstand te komen.

Sportmedische keuring om gezondheid vast te stellen

Een ieder dient blessurevrij en uitgerust aan de start te verschijnen en geen recente ziekte te hebben gehad. Het is levensgevaarlijk met griep of koorts hard te lopen.

Zeker bij bestaande medische problemen, zoals suikerziekte, astma, hoge bloeddruk, overgewicht of het vóórkomen van hart en vaatziektes in de familie is het verstandig om, liefst ruim vooraf de gezondheid te laten testen via een sportkeuring. Behalve voor het inschatten van de risico’s en vaststellen van de gezondheid kan ook advies worden gegeven over onderwerpen zoals trainingsopbouw, voeding, vochthuishouding, kleding/ materiaal of eventuele fysieke beperkingen.

Omstandigheden tijdens en na het lopen

Controleer de weersomstandigheden en het parcours om niet te worden verrast op extreme omstandigheden en om te weten waar de bevoorradings- en verzorgingsposten zich bevinden. Zeker bij warm (vochtig) weer is het belangrijk het hoofd en het lichaam koel te houden, door adequate kleding en regelmatig kleine beetjes te drinken. Train het drinken ook in de voorbereiding en schat het vochtverlies door uzelf voor en na een training eens te wegen.

Zorg voor op de omstandigheden aangepaste kleding en verander niet kort van tevoren van schoenen of kleding, naar ongedragen of niet eerder geteste materialen. Kijk voor de te verwachten omstandigheden en het parcours op http://www.marathon.nl/.

Verzorg na de finish het liefst persoonlijke opvang en zoek een rustige plek met droge, warme kleding om te herstellen en uit te rusten. Probeer na aankomst binnen niet al te lange tijd, ook om weer wat te eten en te drinken om snel te herstellen en de uitgeputte energievoorraden aan te vullen.

Heeft u vragen over sportmedische onderwerpen en de Leiden Marathon, dan kunt u deze achterlaten op sportgeneeskunde@alrijne.nl of wellicht vinden op de site van de sportgeneeskundige afdeling www.alrijne.nl/sportgeneeskunde.